Bursa Oynari
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
1
“BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, Dr. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL,
Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz Dinçel
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Bu çalışma Bursa Oynar Güvercinlerin ırk tescilini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Irk özelliklerini ortaya koymak amacı ile Bursa İlinde güvercin yetiştiriciliği yapan 7 farklı kümesten rastgele olarak seçilen 23 erkek, 20 dişi toplam 43 güvercinin ölçülebilen özellikleri ile dış görünüş özellikleri incelenmiştir.
Irkın Genel Özellikleri
Irkın tarihine ilişkin olarak 600 yıllık bir geçmişinden söz edilmektedir. Bu konuda tarihsel dokümanlar incelenmemiştir. Genellikle Batı Anadolu ile Trakya’da yetiştirilmekte olmakla birlikte en fazla Bursa ilinde yetiştirilmektedir.
Bursa Oynar güvercinleri Türkiye’de, “Bursa Oynarı”, Akkanat Akkuyruk, “Bursa Güvercini”, “Bursa Kuşu” adları ile de bilinmektedir. Dünya literatüründe ise “Bursa Roller”, “Bursa Tummler”, ya da “Rouleur de Bursa” olarak adlandırılmaktadır.
Uçuş Özellikleri
Bursa oynar güvercinlerinin en belirgin özellikleri filo halinde uçuş özelliklerinin bulunmamasıdır. Birlikte grup halinde uçurulsalar dahi, eşlerle birlikte bile uçmazlar, oldukça dağınık bir şekilde uçarlar. Atletik yapılı olup hızlı uçarlar. Hızlı ve seri uçtukları için göz ile takip edilmeleri oldukça güçtür. Kanatlarını yarım açarak uçmaktadırlar. Çoğunluğu takla atmamakla birlikte, bazı güvercinler kanat döverek veya uçuş sırasında aniden başları tam kuyruk üstüne gelecek şekilde kanatları açık pozisyonda takla atmaktadırlar. Enseye düşme denilen eşleştikten sonra 4-5 aylık olduklarında kanat dikmeye başlarlar ve daha sonra kümeslerini üstünde 3-4 takla atarlar. Taklalar oldukça serttir. Yere inişleri oldukça zor olup, konacakları yeri 3-4 kez teğet geçtikten sonra aniden iniş yaparlar. Çok ani ve hızlı iniş ve yükseliş yapabilirler. Evlerinin yolunu kolayca bulabilmektedirler. Uçuş süresi genellikle 2 saat olmakla birlikte, idmanlı kuşlar ortalama 3-4 saat uçabilmektedirler. /-8 saat kadar havada kalan güvercinlere de rastlanabilmektedir. Şahin saldırılarından kaçmak için ani yükselme, alçalma ve yön değiştirme yapabilmektedirler. Mükemmel uçucu kuşlardır.
Dış Görünüş:
Geniş ve dışa çıkık göğüs, uzun ve kalın yapılı beyaz gaga, iri gözler, orantılı vücut yapısına sahiptir. Parlak siyah renkli tüyler en belirgin özellikleridir. Bacakların bilekten aşağı kısmı temiz, kesinlikle tüysüz ve tozluksuzdur. Genellikle siyah alaca renklere sahip olmakla birlikte, düz beyaz veya düz siyah bireylere nadir olsa da rastlanmaktadır. Yetiştiriciler siyah alaca renkli güvercinleri yetiştirme eğiliminde olup bu renge göre seleksiyon uygulamaktadırlar.
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2
TİPİK BURSA OYNARI (SİYAH–BEYAZ ALACA)
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3
SİYAH BURSA OYNAR GÜVERCİNİ
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
4
BEYAZ BURSA OYNAR GÜVERCİNİ
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
5
BURSA OYNARI ERKEK
BURSA OYNARI DİŞİ
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
6
BURSA OYNARI ERKEK-DİŞİ BİRARADA
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
7
BAŞ TİPLERİ
1. Yuvarlak Kafa
2. Kestane Kafa
3. Pelit Kafa
4. Yılan Kafa
Bursa Oynarı güvercinlerde 4 tip baş yapısı bulunmakta olup bunların dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
TABLO -1 : Bursa oynarı güvercinlerde baş tiplerinin dağılımı
Baş Tipi
n
%
DİŞİ
Yuvarlak
16
80,00
Kestane
0
0,00
Pelit
3
15,00
Yılan
1
5,00
ERKEK
Yuvarlak
15
65,22
Kestane
6
26,09
Pelit
1
4,35
Yılan
1
4,35
GENEL
Yuvarlak
31
72,09
Kestane
6
13,95
Pelit
4
4,65
Yılan
2
9,30
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
8
Bursa Oynarı güvercinlerde 3 tip göz rengi olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-2. Bursa oynarı güvercinlerde göz renklerinin dağılımı
GÖZ RENGİ
1. Beyaz
2. Gül Kurusu
3. Koyu Gül Kurusu
Göz Rengi
n
%
DİŞİ
Beyaz
6
30,00
G.K
12
60,00
K.G.K
2
10,00
ERKEK
Beyaz
4
17,39
G.K
17
70,91
K.G.K
2
8,70
GENEL
Beyaz
10
23,26
G.K
29
67,44
K.G.K
4
9,30
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
9
VARYETE
KARABAŞ
YAŞMAKLI
MUSKALI
KALAÇA
Bursa Oynarı güvercinlerinde başın genel görünüşüne göre 4 varyete mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-3. Bursa oynarı güvercinlerde başın genel görünüşüne göre varyetelerin dağılımı
Varyete
n
%
DİŞİ
Karabaş
4
20,00
Yaşmaklı
11
15,00
Muskalı
3
55,00
Kalaça
2
10,00
ERKEK
Karabaş
8
34,78
Yaşmaklı
5
21,74
Muskalı
8
34,78
Kalaça
2
8,70
GENEL
Karabaş
12
9,30
Yaşmaklı
16
25,28
Muskalı
11
27,91
Kalaça
4
37,21
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
10
ŞAL RENGİ
YEŞİL
MOR
YEŞİL-MOR
Bursa Oynarı güvercinlerde boyun bölgesinde oluşan parlaklığa göre 3 tip şal rengi mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-4. Bursa oynarı güvercinlerde şal renginin dağılımı
Şal Rengi
n
%
DİŞİ
Mor
12
60,00
Yeşil
3
25,00
Yeşil - Mor
5
15,00
ERKEK
Mor
11
47,83
Yeşil
9
13,04
Yeşil - Mor
3
39,13
GENEL
Mor
23
53,49
Yeşil
14
32,56
Yeşil - Mor
6
13,95
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
11
GAGA TİPİ
GÖÇÜK
DÜZ
Bursa Oynarı güvercinlerde gaga tipinin 2 tipi mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-5. Bursa oynarı güvercinlerde gaga tipinin dağılımı
Gaga Tipi
n
%
DİŞİ
Düz
10
50,00
Göçük
10
50,00
ERKEK
Düz
19
82,61
Göçük
4
17,39
GENEL
Düz
29
67,44
Göçük
14
32,56
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
12
GAGA UCU RENGİ
BEYAZ
HAFİF ZİKİRLİ
ZİKİRLİ
Bursa Oynarı güvercinlerde gaga ucu renginin 3 tipi mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-6. Bursa oynarı güvercinlerde gaga ucu renginin dağılımı
Gaga Ucu Rengi
n
%
DİŞİ
Beyaz
14
70,00
Hafif Zikirli
2
10,00
Zikirli
4
20,00
ERKEK
Beyaz
8
34,78
Hafif Zikirli
3
13,04
Zikirli
12
52,17
GENEL
Beyaz
22
51,16
Hafif Zikirli
5
11,63
Zikirli
16
37,21
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
13
BAŞ SÜSÜ
YOK
SAKARLI
ATKILI
CİCİLİ
KAŞLI
ABRAŞ
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
14
Bursa Oynarı güvercinlerde baştaki beyazlığın yayılımına göre 6 tip baş süsü mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-7 Bursa oynarı güvercinlerde baş süsünün dağılımı
Baş süsü
n
%
DİŞİ
Yok
12
60,00
Atkılı
3
15,00
Cicili
3
15,00
Kaşlı
1
5,00
Abraş
1
5,00
ERKEK
Yok
18
78,26
Atkılı
3
13,04
Cicili
2
8,70
Kaşlı
0
0,00
Abraş
0
0,00
GENEL
Yok
30
69,77
Atkılı
6
13,95
Cicili
5
11,63
Kaşlı
1
2,33
Abraş
1
2,33
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
15
Karın Altı Gövde Rengi
1. Beyaz
2. Siyah
Bursa Oynarı güvercinlerde karın altı gövde rengine göre 2 tip mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-8: Bursa oynarı güvercinlerde karın altı gövde renginin dağılımı
Karınaltı gövde rengi
n
%
DİŞİ
Beyaz
19
95,00
Siyah
1
5,00
ERKEK
Beyaz
21
91,30
Siyah
2
8,70
GENEL
Beyaz
40
93,02
Siyah
3
6,98
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
16
TIRNAK RENGİ
1. Beyaz
2. Siyah
3. Buğulu
Bursa Oynarı güvercinlerde tırnak renginin 3 varyetesi mevcut olup bunların dağılımı aşağıda tabloda sunulmuştur.
TABLO-8: Bursa oynarı güvercinlerde tırnak renginin dağılımı
Tırnak rengi
n
%
DİŞİ
Beyaz
18
90,00
Siyah
1
5,00
Buğulu
1
5,00
ERKEK
Beyaz
23
100,00
Siyah
0
0,00
Buğulu
0
0,00
GENEL
Beyaz
41
95,35
Siyah
1
2,33
Buğulu
1
2,33
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
17
BURSA OYNAR GÜVERCİNİN NİCEL IRK ÖZELLİKLERİ
Bursa Oynar güvercinlerin canlı ağırlık, vücut uzunluğu, göğüs genişliği, gaga uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu, tarsus uzunluğu ve kuyruk uzunluğuna ilişkin tanımlayıcı istatistik değerleri aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Cinsiyet gruplarının arasındaki farklar Student t testi ile test edilmiştir. İstatistiki değerlendirme sonuçları tablolar altında verilmiştir.
Tablo-9: Canlı Ağırlık(gram)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
344,95
6,70
29,95
896,79
8,68
290,00
400,00
344,00
Dişi
20
338,41
5,51
22,71
515,76
6,71
300,00
386,00
340,00
Genel
43
341,95
4,39
26,71
713,44
7,81
290,00
400,00
340,00
Erkek ve dişi güvercinlerin canlı ağırlık ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemli değildir(P= 0.456).
Tablo-10 :Vücut uzunluğu(cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
27,19
0,264
1,268
1,608
4,66
24,00
29,00
27,50
Dişi
20
26,15
0,249
1,113
1,239
4,26
24,50
28.00
26,00
Genel
43
26,70
0,198
1,297
1,681
4,85
24,00
29,00
27,00
Erkek ve dişi güvercinlerin vücut uzunluğu ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemlidir(P< 0.01).
Tablo-11: Göğüs Genişliği (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
5,65
0,12
0,61
0,374
10,81
5,00
7,00
5,50
Dişi
20
5,55
0,10
0,48
0,234
8,72
4,50
6,50
5,50
Genel
43
5,60
0,08
0,55
0,3043
9,84
4,50
7,00
5,50
Erkek ve dişi güvercinlerin göğüs genişliği ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemli değildir(P= 0.545).
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
18
Tablo-12: Gaga Uzunluğu (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
2,57
0,05
0,25
0,065
9,92
2,00
3,00
2,50
Dişi
20
2,62
0,04
0,19
0,038
7,51
2,40
3,00
2,50
Genel
43
2,60
0,03
0,22
0,052
8,80
2,00
3,00
2,50
Erkek ve dişi güvercinlerin gaga uzunluğu ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemli değildir(P= 0.503).
Tablo-13: Kanat Açıklığı (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
59,21
0,544
2,610
6,814
4,41
54,00
68,00
58,00
Dişi
20
58,90
0,397
1,774
3,147
3,01
56,00
62,00
59,00
Genel
43
59,07
0,342
2,240
5,019
3,79
54,00
68,00
58,00
Erkek ve dişi güvercinlerin kanat açıklığı ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemli değildir(P= 0.640).
Tablo-14: Bacak Uzunluğu (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Min.
Maks.
Medyan
Erkek
23
8,66
0,11
0,544
0,296
6,28
7,00
9,50
9,00
Dişi
20
8,14
0,12
0,569
0,324
6,99
6,50
8,50
8,50
Genel
43
8,42
0,09
0,609
0,371
7,24
6,50
9,50
8,50
Erkek ve dişi güvercinlerin bacak uzunluğu ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemlidir(P< 0.01).
Tablo-15: Tarsus Uzunluğu (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
St.
Hata
St. Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Min.
Maks.
Medyan
Erkek
23
2,50
0,02
0,13
0,017
5,23
2,30
3,00
2,50
Dişi
20
2,46
0,04
0,20
0,042
8,35
2,00
3,00
2,50
Genel
43
2,48
0,02
0,16
0,028
6,80
2,00
3,00
2,50
Erkek ve dişi güvercinlerin tarsus uzunluğu ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemli değildir(P= 0.421).
BURSA OYNARI” GÜVERCİNLERİN IRK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Faruk BALCI, DR. Fazlı ALPAY, Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL, Sena ARDIÇLI, Mehlika YILMAZ, Deniz
DİNÇEL, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni-Genetik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
19
Tablo-16: Kuyruk Uzunluğu (cm)
Cinsiyet
n
Ortalama
Standart Hata
Standart Sapma
Varyans
Varyans Katsayısı
Minimum
Maksimum
Medyan
Erkek
23
13,97
0,12
0,57
0,32
4,10
13,50
15,00
14,00
Dişi
20
13,45
0,13
0,58
0,33
4,33
12,50
14,50
13,50
Genel
43
13,73
0,09
0,63
0,39
4,59
12,50
15,00
14,00
Erkek ve dişi güvercinlerin kuyruk uzunluğu ortalamaları arasındaki farklar istatistiki düzeyde önemlidir(P< 0.01).
12.03.2010
Doç. Dr. Faruk BALCI Dr. Fazlı ALPAY Araş. Gör. Bahadır SOYUDAL
Sena ARDIÇLI Mehlika YILMAZ Deniz DİNÇEL
Doktora Öğrencisi Doktora Öğrencisi Doktora Öğrencisi
Bu rapor Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Genetik Anabilim Dalları tarafından hazırlanmıştır.
Tüm Hakları Saklıdır - Bursaoynar.com 2013 - ALCATRAZ WebinTürk